Retribucions alts c脿rrecs

De conformitat amb la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulaci贸 dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels Alts C脿rrecs de l’Administraci贸 General de l’Estat, els 煤nics alts c脿rrecs s贸n el President i el Director General. Les seves retribucions v茅nen regulades pel聽Reial decret 451/2012, de 5 de mar莽, que recull el r猫gim retributiu dels m脿xims responsables i directius del sector p煤blic empresarial i altres entitats, i en聽Ordre del Ministeri d’Hisenda i administraci贸 p煤blica el 30 mar莽 2012聽que ho desenvolupa.

Compatibilitat
El r猫gim d’incompatibilitats ve regulat en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions P煤bliques i en el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l’Administraci贸 de l’Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i Empreses depenents. La informaci贸 sobre les resolucions de compatibilitat podran ser consultades al Portal de Transpar猫ncia de l’Administraci贸 General de l’Estat.